Left menu

 

Štatistika prístupov

  pocitadlo
Eures

 

Sociálna práca v obci

Logo

 

 

Počasie

Počasie Kurima - Svieti.com

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Harmonogram vývozu domového odpadu (smetné nádoby), plastov, skla a bielej techniky.


   

  ENVI - PAK - Musí vznikať toľko odpadu?

  Plagát Zošľapnutie flaše a kartonu

   

   

  error loading icon Plán vývozu plastov a skla v pdf...

   

  Január:

  4.1.2018 štvrtok - domový odpad
  25.1.2018   štvrtok – domovy odpad, plasty - PET fľaše

  Február:

  15.2.2018 štrvtok - domovy odpad
  22.2.2018 štrvtok - plasty, sklo, papier, kovové obaly

  Marec:

  8.3.2018 štvrtok – domovy odpad
  15.3.2018 štvrtok – tvrdený plast (vedierka, prepravky, hračky)
  20.3.2018 utorok - elektroodpad
  29.3.2018 štvrtok – domovy odpad

  Apríl:

  10.4.2018 utorok - plasty, sklo, papier, kovové obaly
  19.4.2018 štvrtok - domovy odpad

  Maj:

  10.5.2018 štvrtok - domovy odpad
  24.5.2018 štvrtok - plasty - PET fľaše
  31.5.2018 štvrtok - domovy odpad

  Jún:

  21.6.2018 štvrtok - domovy odpad
  28.6.2018 štvrtok - plasty, sklo, papier, kovové obaly

  Júl:

  12.7.2018 štvrtok – domovy odpad
  24.7.2018 štvrtok - plasty - PET fľaše

  August:

  2.8.2018 štvrtok - domovy odpad
  23.8.2018 štvrtok - domovy odpad
  30.8.2018 štvrtok - plasty, sklo, papier, kovové obaly

  September:

  13.9.2018 štvrtok - domovy odpad, elektrodpad
  27.9.2018 štvrtok – tvrdený plast (vedierka, prepravky, hračky)

  Október:

  4.10.2018 štvrtok - domovy odpad
  23.10.2018 utorok - plasty, sklo, papier, kovové obaly

  25.10.2018 štvrtok - domovy odpad

  November:

  15.11.2018 štvrtok - domovy odpad
  22.11.2018 štvrtok - plasty

  December:

  6.12.2018 štvrtok - domovy odpad
  20.12.2018 štvrtok - plasty, sklo, papier, kovové obaly
  27.12.2018 štvrtok - domovy odpad

   

  Ako správne triediť:

  Papier:
  noviny, časopisy, kartón.
  Do vreca nevkladajte: papier špinavý a mastný, fólie, celofán, obaly z masla, jogurtov, škatuľové obaly od nápojov (Tetrapak).
  Sklo:
  prázdne sklenené fľaše, tabuľové sklo musí byť rozbité.
  Do vreca nevkladajte: porcelán, zrkadlá, autosklo, drôtené sklo, sklobetón, žiarovky a žiarivky, sklo kombinované s iným materiálom.
  PET – fľaše: 
  plastové fľaše od nealkoholických  nápojov – zlisujte stlačením.
  Do vreca nevkladajte: plastové fľaše od olejov, tetrapak – škatuľové obaly, bandasky, fľaše od aviváže a pod.
  Kovové obaly: 
  plechovky od alko a nealko nápojov – zlisujte stlačením.
  Do vreca nevkladajte: kovové obaly kombinované s iným obalom napríklad zubné pasty a pod.
  Zmiešané plasty: 
  fólie, igelitové obaly,  plastové fľaše, prepravky, plastové stoličky, plastové hračky, fľaše od aviváže a čistiacich prostriedkov, obaly z jogurtov, obaly od drogérie.
  Do vreca nevkladajtetetrapak, plastové fľaše od olejov, podlahové krytiny, laminát, matrace, hygienické potreby, žalúzie, špinavé fólie zo stavieb, plasty s prímesami iných materiálov, polystyrén, bazény.
  Elektronický odpad:
  biela a čierna technika, spínače, počítače, televízory, hi-fitech. Elektronický odpad musí byť v celku s elektronickými časťami.
  Do vreca nevkladajtevyhrievacie telesa s výmurovkou, plynové spotrebiče.
  Zásady zberu:

  Komunálny odpad, ktorý nie je umiestnený v odpadových nádobách a ani vo vreciach na to určených, nebude vyvezený.

  • Vrecia na komunálny odpad, Vám zabezpečí po dohode  obecný úrad.
  • Nádoby s odpadom a vrecia vykladajte pred bránu do 06:30 hod. v deň vývozu.
  • V deň vývozu odpadu sa zber môže uskutočniť aj vo večerných hodinách.

   

   

  Zber šatstva, textilu a obuvi!

  Vážení občania, v rámci zlepšenia a rozšírenia zberu a likvidácie zložiek komunálneho odpadu boli v obci umiestnené dve špeciálne zberné nádoby, do ktorých môžete umiestňovať šatstvo, textílie a obuv. Prosíme Vás, aby ste uvedené zložky odpadu umiestňovali do určených nádob čisté a patrične zabalené. Frekvencia vyprázdňovania zberných nádob je dohodnutá na minimálne raz za dva týždne. Jedná nádoba je umiestnená na ulici Klepár, za budovou obecného úradu a druhá nádoba je umiestnená na rozhraní ulíc Vyšná a Námestí sv. Michala na priestranstve pred čističkou odpadových vôd.

   

  Zber, separácia a recyklácia použitych batérií a akumulátorov

  Zachovať zdravé životné prostredie na našej planéte aj pre budúce generácie je veľmi dôležitá a zodpovedná úloha. Zničená príroda, znečistené ovzdušie, kontaminované vodné zdroje a pôda, to všetko sa podpísalo pod vznik globálnych ekologických problémov, ktoré viedli k negatívnym zmenám ako otepľovanie atmosféry, ohrozenie biodiverzity, stenčovanie ozónovej vrstvy Zeme a pod., ale aj obrovský nárast odpadov. Zabrzdiť katastrofické dôsledky globálnych ekologických problémov sa podarí len vtedy, ak sa začnú riešiť lokálne environmentálne problémy, o čo sa musíme pokúsiť všetci, každý v rámci svojich možností, vo svojom bydlisku či na pracovisku. 

  error loading iconViac informácií tu ...

   

   

   

  right panel

  Pridali sme nové videa
  z pamiatok Kurimy
  a
  z Dni Kurimy.

  Môžete si ich pozrieť vo videozóne, alebo kliknutím na tento odkaz

  Klik tu...

  Kontakt
  Obecný úrad Kurima
  ul. Klepár 1
  086 12 Kurima
  mail: oukurima@stonline.sk
  mail: ou@kurima.eu
  internet: www.kurima.eu
  IČO: 00322245
  DIČ: 2020623209
  Bankové spojenie:
  SK11 5600 0000 0036 2111 3001

  Bulletin o našej obci v digitálnej podobe

  Buletín

  Fond

  Pečať rozvoja
  obcí a miest 2016

  Fond

  Za rok 2016 bola obec Kurima vyhodnotená ako obec s predpokladom stabilného rozvoja. Vyhodnoteným obciam a mestám je v hodnotiacom a informačnom systéme udelená PEČAŤ ROZVOJA OBCÍ A MIEST.

  Čítaj viac...

  Náš partner


  Moszczenica

  Družobné podujatia
  Základné informácie
  Okres: Bardejov
  Mikroregión: Stredná Topľa
  Prvá písomná zmienka: 1270
  Nadmorská výška: 207 n.m.
  Počet obyvateľov: 1124
  Výmera katastra: 1589 ha

  Zaujímavé odkazy
  http://www.saris.eu.sk/kurima/
  http://kurima.e-obce.sk/
  http://www.malovanemapy.sk/ horny_saris/
  http://uzemneplany.sk/

  Ďalšie odkazy

  Kliknite pre načítanie mapy
  Interaktívna maľovaná mapa Bardejov a okolie

  MAPA: © Vydavateľstvo CBS
  www.malovanemapy.sk