Left menu

 

Štatistika prístupov

  pocitadlo
Eures

 

Sociálna práca v obci

Logo

 

 

Počasie

Počasie Kurima - Svieti.com

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Opatrovateľská služba

  Postup poskytnutia alebo zabezpečenia sociálnej služby :

  • občan požiada o posúdenie odkázanosti na konkrétnu sociálnu službu  (uvedenú  v § 34 až 41 zákona č. 448/2008 Z. z o soc. službách), v súlade s § 92 ods. 2 a 3.
  • obec zabezpečí lekársku posudkovú činnosť v súlade s § 49, ktorú vypracuje lekár na základe zmluvy
  • obec vykoná sociálnu posudkovú činnosť a vydá sociálny posudok v súlade s §50
  • na základe lekárskeho a sociálneho posudku obec vydá posudok odkázanosti na sociálnu službu v súlade s § 51
  • na základe posudku odkázanosti  na sociálnu službu, obec ( starosta ) vydá rozhodnutie o tom, či občan je alebo nie je odkázaný na sociálnu službu
  • ak má občan právoplatné rozhodnutie odkázanosti na sociálnu službu, požiada obec o poskytnutie sociálnej služby, resp. o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Obec poskytne sociálnu službu alebo ju zabezpečí u iného verejného alebo neverejného poskytovateľa, pri dodržaní postupu podľa § 8 ods.2 a 3

   

  Opatrovateľom  je fyzická osoba:

  • podľa § 84 ods. 9 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ( živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
  • má úplné stredné odborné vzdelanie získané v študijnom odbore so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti akreditovanom podľa osobitného predpisu
  • absolvovala akreditovaný kurz opatrovanie najmenej v rozsahu 220 hodín

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  right panel

  Pridali sme nové videa
  z pamiatok Kurimy
  a
  z Dni Kurimy.

  Môžete si ich pozrieť vo videozóne, alebo kliknutím na tento odkaz

  Klik tu...

  Kontakt
  Obecný úrad Kurima
  ul. Klepár 1
  086 12 Kurima
  mail: oukurima@stonline.sk
  mail: ou@kurima.eu
  internet: www.kurima.eu
  IČO: 00322245
  DIČ: 2020623209
  Bankové spojenie:
  SK11 5600 0000 0036 2111 3001

  Bulletin o našej obci v digitálnej podobe

  Buletín

  Fond

  Pečať rozvoja
  obcí a miest 2016

  Fond

  Za rok 2016 bola obec Kurima vyhodnotená ako obec s predpokladom stabilného rozvoja. Vyhodnoteným obciam a mestám je v hodnotiacom a informačnom systéme udelená PEČAŤ ROZVOJA OBCÍ A MIEST.

  Čítaj viac...

  Náš partner


  Moszczenica

  Družobné podujatia
  Základné informácie
  Okres: Bardejov
  Mikroregión: Stredná Topľa
  Prvá písomná zmienka: 1270
  Nadmorská výška: 207 n.m.
  Počet obyvateľov: 1124
  Výmera katastra: 1589 ha

  Zaujímavé odkazy
  http://www.saris.eu.sk/kurima/
  http://kurima.e-obce.sk/
  http://www.malovanemapy.sk/ horny_saris/
  http://uzemneplany.sk/

  Ďalšie odkazy

  Kliknite pre načítanie mapy
  Interaktívna maľovaná mapa Bardejov a okolie

  MAPA: © Vydavateľstvo CBS
  www.malovanemapy.sk