Left menu
Eures

 

Štatistika prístupov

  pocitadlo
Eures

 

Sociálna práca v obci

Logo

 

 

Počasie

Počasie Kurima - Svieti.com

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Pracovné komisie

  Členovia krízového štábu:

  • Bartoš Ján, predseda komisie
  • Vujčík Róbert, podpredseda
  • Ing. Prusák Ján
  • Bednár Milan
  • Mihňak Ján
  • Vujčík Ján
  • Mager Andrej
  • Čurný Marcel
  • Škriab Peter
  • Repková Katarína
  • Podubinský Andrej
  • Minčáková Paulína
  • Mgr. Murcková Mária
  • Gmitterová Ľudmila
  • Šotik Ján
  • Repka Valentín

   

  Obecná rada:

  • Vujčík Róbert
  • JUDr. Súlety Stanislav
  • Mgr. Jozef Škvarek

   

  Komisia o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov:

  • Ing. Ján Prusák - predseda komisie
  • Mgr. Minčák Peter -člen
  • Jurčová Ľudmila - člen

   

  Komisie na vybavovanie sťažnosti

  • JUDr. Súlety Stanislav
  • Ing. Prusák Ján
  • Vasičkanin Miroslav

   

  Komisia na ochranu verejného poriadku a životného prostredia, poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo obchod a služby:

  • Mgr. Jozef Škvarek - predseda
  • Vujčík Róbert - člen
  • Ing. Randár Slavomír - člen
  • Miňová Jozefína
  • Storinský Miloš
  • Lipták Štefan
  • Dzama Miroslav,
  • Cina Ján, Kút
  • Bezeg Jozef
  • Jendroľ Martin

   

  Komisia  pre rozvoj zdravotníctva, kultúru, vzdelávanie, mládež a šport:

  • Jurčová Ľudmila - predseda
  • Bednár Milan - člen
  • Mgr. Minčák Peter - člen
  • Gmitter Emil
  • Mgr. Mihoková Marta
  • Čepigová Katarína
  • Mgr. Bartošová Zdenka
  • Mgr. Humeník Jozef
  • FabianováOľga
  • Lipták Jozef ml. č.d. 91
  • Bc. Prusáková Anna

   

  Povodňová komisia

  • Bartoš Ján - predseda
  • Vujčík Róbert - podpredseda
  • Repková Katarína - tajomník
  • Marek Mihňák - technický štab

  Členovia:

  • Hvišč Ján,
  • Mihňák Marek,
  • Mgr. Škvarek Jozef,
  •   Bartoš Emil,
  • Repka Valentín, 
  • Gmitter Emil,
  • Rigo Ján,
  • Bednár Milan,
  • Škriab Peter,
  • Šotik Ján,
  •   Mgr. Murcková Mária,
  • Mihálik Peter,
  • Storinský Miloš

   

   

   

   

  right panel
  Hlásenie obecného rozhlasu

  Rozhlas

  Hlásenie obecného rozhlasu si môžete vypočuť po kliknuti na ikonu

  Pridali sme nové videa
  z pamiatok Kurimy
  a
  z Dni Kurimy.

  Môžete si ich pozrieť vo videozóne, alebo kliknutím na tento odkaz

  Klik tu...

  Kontakt
  Obecný úrad Kurima
  ul. Klepár 1
  086 12 Kurima
  mail: oukurima@stonline.sk
  mail: ou@kurima.eu
  internet: www.kurima.eu
  IČO: 00322245
  DIČ: 2020623209
  Bankové spojenie:
  SK11 5600 0000 0036 2111 3001

  Bulletin o našej obci v digitálnej podobe

  Buletín

  Fond

  Pečať rozvoja
  obcí a miest 2016

  Fond

  Čítaj viac...

  Náš partner


  Moszczenica

  Družobné podujatia
  Základné informácie
  Okres: Bardejov
  Mikroregión: Stredná Topľa
  Prvá písomná zmienka: 1270
  Nadmorská výška: 207 n.m.
  Počet obyvateľov: 1124
  Výmera katastra: 1589 ha

  Zaujímavé odkazy
  http://www.saris.eu.sk/kurima/
  http://kurima.e-obce.sk/
  http://www.malovanemapy.sk/ horny_saris/
  http://uzemneplany.sk/

  Ďalšie odkazy

  Kliknite pre načítanie mapy
  Interaktívna maľovaná mapa Bardejov a okolie

  MAPA: © Vydavateľstvo CBS
  www.malovanemapy.sk