Left menu

 

Štatistika prístupov

  pocitadlo
Eures

 

Sociálna práca v obci

Logo

 

 

Počasie

Počasie Kurima - Svieti.com

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Vitajte na internetovej stránke obce Kurima

   
  Vážení spoluobčania, milí návštevníci, vítame Vás na internetovej stránke obce Kurima. Verím, že prehliadka jednotlivých sekcií tejto stránky Vám umožní dozvedieť sa o minulosti, súčasnosti a plánovanej budúcnosti našej obce. Zároveň chcem vysloviť prianie, aby táto stránka svojim obsahom poslúžila  všetkým, ktorí sa o dianie  v našej obci zaujímajú. Súčasne Vás žiadam o zhovievavosť, ak na nej nie vždy nájdete požadované informácie, pretože ju tvoríme  popri mnohých ďalších povinnostiach.
  S prianim všetkého dobrého Ján Bartoš - starosta obce.

   

  Návrh VZN č. 1/2019
  určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kurima

  error loading iconNávrh VZN ...

   

   

  Kompletné výsledky volieb prezidenta Slovenskej republiky
  1. kolo

  Link na výsledky volieb...

   

   

  Voľby prezidenta Slovenskej republiky
  Informácia pre voliča

  Dátum a čas konania volieb
  Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú

  v sobotu 16.3.2019 od 7:00 do 22:00 hod.

  Ak sa prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať

  v sobotu 30.03.2019 od 7:00 do 22:00 hod.

  error loading iconCelý oznam.....

   

  Oznámenie

  o zverejnení emailovej adresy obce Kurima na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie a na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu  

  oukurima@stonline.sk

  Kandidáti na prezidenta Slovenskej republiky

   1.   Zuzana ČAPUTOVÁ, Mgr., 45 r., advokátka, Pezinok

   2.   Maroš ŠEFČOVIČ, JUDr., PhD., 52 r., podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu, Bratislava

   

  Voľby 
  do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky

  Informácie pre voliča

  Dátum a čas konania volieb
  Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky  sa konajú
  v sobotu 25. mája 2019 od 7:00 do 22:00 h. 

   

  error loading iconCelý oznam tu ....

   

  Oznámenie

  o zverejnení emailovej adresy obce Kurima na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie a na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu  

  ou@kurima.eu

   

  Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov

  error loading iconOznámenie o orálnej vakcinácii líšok proti besnote - jarná kampaň

   

   

  Obecné zastupiteľstvo v Kurime v zmysle § 18 a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v plnom znení a uznesenia Obecného zastupiteľstva v Kurime č. 3/1 zo dňa 26.2.2019 vyhlasuje

  deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Kurima

  9. apríla 2019 na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva v Kurime

  error loading iconKvalifikačné predpoklady a ďalšie informácie tu

   

   

  Obec Kurima

  Zastúpená starostom obce Jánom Bartošom

  Zverejňuje
  oznámenie o zámere predaja majetku obce priamym predajom

  error loading iconCelý zámer tu...

   

   

  Zverejnenie úrovne vytriedenia komunálneho odpadu

   

  error loading iconCelý dokument tu...

   

   

  Výzva na vykonanie výrubu okliesnienia stromov a iných porastov pri realizácii výrubov v ochranom pásme Vn vedení formou verejnej vyhlášky

   

  error loading iconCelá výzva tu...

   

   

  Pozvánka

  Výbor pozemkového spoločenstva Združenia vlastníkov urbárskych pozemkov – pozemkové spoločenstvo Kurima, pozýva všetkých svojich členov na zasadnutie Zhromaždenia spoluvlastníkov spoločnej nehnuteľností, ktoré sa uskutoční 

  dňa 23.03.2019 (sobota) o 15,00 hod. v sále Kultúrno-správnej budovy v Kurime 

  Od 14,00 hod. bude prebiehať prezentácia členov, preto žiadam o dochvíľnosť, aby schôdza začala o 15,00 hod.

  error loading iconCelá pozvánka a program

   

  Iona wordSpnomovnenie

   

   

  Oznámenie o začiatku činnosti a nábor do športového biliardového klubu BK´14 Kurima

  error loading iconViac informácií tu...

   

   

  Kurimský šachový kráľ

  Divadelné predstavenie

  Výsledky:

  1. Jozef Harčár
  2. Adam Repka
  3. Adam Hricek 

  Viac fotiek tu...

   

  Hasičský volejbalový turnaj

  Volejbalový turnaj

  Volejbalový turnaj Volejbalový turnaj.

  Viac fotiek tu..

   

  Kurimská zábava aneb ach, tie ženy.

  Divadelné predstavenie

  Viac fotiek tu...

   

  Zmena hodín pre verejnosť
  na Pošte Kurima s účinnosťou od 1.12.2018

  Hodiny pre verejnost' pred zmenou:

  Pondelok, utorok, stvrtok, piatok: 07:30-12:00, 12:30 -14:45 hod.

  Streda: 07:30- 10:30, 13:00-17:00 hod

  Sobota, nedel'a:. zatvorene

  Hodiny pre verejnost' po zmene od 01. 12. 2018:

  Pondelok, utorok, stvrtok, piatok: 07:30-12:00, 12:30-15:00 hod.

  Streda: 07:30-10:30, 13:00-17:00 hod.

  Sobota, nedel'a: zatvorene  

   

  Cestovné poriadky platné od 9.12.2018

   

  error loading icon

  Linka 701404

  úprava jazdnej doby u spoja č. 1,57,73,59,67,33,9,38,52,58,60,64,20,26, u spoja č. 69 zapracovať negatívnu značku "22"

  error loading icon

  Linka 701406

  úprava jazdnej doby u spoja č. 59,61,63,69,54,102,38,22,42,36,46

  error loading icon

  Linka 701407

  úprava jazdnej doby u spoja č. 49,41,29,64,14,16,12,58

  Časová úprava odchodu spoja č. 65 zo zastávky Marhaň,rázc.Koprivnica z 8.00 hod. na 7.55 hod. z dôvodu prestupu na MHD.

   

  Výzva

  Výzva k registrácii chovov ošípaných kde sa chová 1 a viac ošípaných

  error loading icon

  Celá výzva tu...

   

  Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016-2020

  error loading iconCelý dokument

   

   

  Policajný zbor SR upozorňuje

  Seniori pozor!

  Nestaňte sa obeťami podvodníkov a zlodejov

  Policajný zbor opakovane upozorňuje občanov, najmä seniorov, aby neposielali peniaze osobám, ktoré nepoznajú. Môže isť o podvodníkov a zlodejov. 

  error loading iconCelé upozornenie

   

   

  Pridali sme nové videa z pamiatok Kurimy a z Dni Kurimy.

  Môžete si ich pozrieť vo videozóne, alebo kliknutím na tento odkaz

  Klik tu...

   

   

  right panel

  Pridali sme nové videa
  z pamiatok Kurimy
  a
  z Dni Kurimy.

  Môžete si ich pozrieť vo videozóne, alebo kliknutím na tento odkaz

  Klik tu...

  Kontakt
  Obecný úrad Kurima
  ul. Klepár 1
  086 12 Kurima
  mail: oukurima@stonline.sk
  mail: ou@kurima.eu
  internet: www.kurima.eu
  IČO: 00322245
  DIČ: 2020623209
  Bankové spojenie:
  SK11 5600 0000 0036 2111 3001

  Bulletin o našej obci v digitálnej podobe

  Buletín

  Fond

  Pečať rozvoja
  obcí a miest 2016

  Fond

  Za rok 2016 bola obec Kurima vyhodnotená ako obec s predpokladom stabilného rozvoja. Vyhodnoteným obciam a mestám je v hodnotiacom a informačnom systéme udelená PEČAŤ ROZVOJA OBCÍ A MIEST.

  Čítaj viac...

  Náš partner


  Moszczenica

  Družobné podujatia
  Základné informácie
  Okres: Bardejov
  Mikroregión: Stredná Topľa
  Prvá písomná zmienka: 1270
  Nadmorská výška: 207 n.m.
  Počet obyvateľov: 1124
  Výmera katastra: 1589 ha

  Zaujímavé odkazy
  http://www.saris.eu.sk/kurima/
  http://kurima.e-obce.sk/
  http://www.malovanemapy.sk/ horny_saris/
  http://uzemneplany.sk/

  Ďalšie odkazy

  Kliknite pre načítanie mapy
  Interaktívna maľovaná mapa Bardejov a okolie

  MAPA: © Vydavateľstvo CBS
  www.malovanemapy.sk