Left menu

 

Štatistika prístupov

  pocitadlo
Eures

 

Sociálna práca v obci

Logo

 

 

Počasie

Počasie Kurima - Svieti.com

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Cech Sv. Antona Paduánskeho

  Cechmajster: Tomáš Bolišinga

  Mladší cechu: Ing. Ondrej Martiček

  Kurimský pohrebný cech je stále aktívny aj po 323 – tich rokoch

  V súlade s článkom 6 stanov Pohrebného cechu sv. Antona Paduánskeho v Kurime  v roku 2013 sa 5 januára predvečer sviatku Zjavenia Pána (sviatok Troch Kráľov ) konalo valné zhromaždenie, na ktorom si jeho členovia pripomenuli skoro neuveriteľné, ale historicky veľmi vzácne a významné 323. výročie od jeho založenia.

  error loading icon

   Zápisnica z 323. valného zhromaždenia
  Pohrebného cechu sv. Antona Paduánskeho v Kurime.

   

  Cech bol založený v roku pána 1690 ako remeselnícky – remesiel cimermanského, stolárskeho a obuvníckeho, z ktorého každý remeselník tohto druhu musel byť jeho členom, lebo pod jeho mocou bolo prijímať a prepúšťať učňov a tovarišov. Cech mal výsady z jarmočného mýta pri predaji rôznych tovarov.

  V roku 1926, kedy remeselnícke cechy stratili moc nad rozhodovaniami, zostáva cech už len ako pohrebný spolok pod ochranou svojho patróna sv. Antona Paduánskeho a táto tradícia sa zachovala až dodnes.

  Členovia cechu sa pri všetkých udalostiach súvisiacich s činnosťou a poslaním cechu oslovujú „bratu – brat“.

  Hlavná úloha a podstata jeho činnosti vyplýva z bodu 2 už vyššie uvedených stanov, v ktorom sa doslovne píše: „Jako cech pohrebný jeho hlavným úkonom je mŕtve tela do zeme doprovadiť. Členovia sú povinní svojich zomrelých členov a ich rodiny pohrebu sa zúčastniť a mŕtve telo až ku hrobu priviesť  vyniesť a do hrobu spustiť.“
  Každý, kto prejavuje záujem o služby cechu platí ročný poplatok – takzvané „kvartale.“

  Na čele cechu stojí:


  - cechmajster, ktorého volí valné zhromaždenie na dobu neurčitú. Cechmajster riadi  celú činnosť cechu
  -  mladší cechu
  - zapisovateľ ( má za úlohu poznamenať do kroniky všetky dôležité udalosti z činnosti cechu), - zástavník ( nosí cechovú zástavu v čele pohrebného sprievodu)
  - a ďalší dvaja členovia

  Pohrebný cech vlastní niekoľko vzácnych symbolov, medzi ktoré patria:


  - pečate- cicha ( znak )
  - zástava- soška patróna
  - a kronika

  Zvolávanie členov na cechovú schôdzu sa dialo týmto spôsobom:


  - cechmajster zaniesol do svojho suseda drevený znak ( cichu )  a povedal: „ Cicha do cechu. Cech budze na Tri krale o šestej.“

  Cech úzko spolupracuje:


  -  s Bratstvom živého ruženca,
  -  farskou radou
  -  a obecným úradom

  Valné zhromaždenie sa začína spevom vianočných piesni a spoločnou modlitbou:
  „Svätý Anton, Ty si patrón nášho bratstva, ktoré pred stáročiami založili naši ctihodní praotcovia. Tvoja podpora je nesmierne silná. Aj tento rok si nám pomáhal v čase, keď sme sa usilovali vykonať posledné služby i modlitby za našich zosnulých bratov a sestry, ktorí nás predišli do večnosti, pričom sme zároveň utešovali ich zarmútených príbuzných . Pomáhal si nám, hoci sme boli často hriešni a nehodní Tvojí pomocníci. Nech je preto chválené a velebené meno Pánovo...“

   

  Stanovy Pohrebného cechu sv. Antona Paduánskeho v Kurime

  error loading icon  V pôvodnom jazyku - šarišskom

   

  error loading icon V slovenskom jazyku

   

  right panel

  Pridali sme nové videa
  z pamiatok Kurimy
  a
  z Dni Kurimy.

  Môžete si ich pozrieť vo videozóne, alebo kliknutím na tento odkaz

  Klik tu...

  Kontakt
  Obecný úrad Kurima
  ul. Klepár 1
  086 12 Kurima
  mail: oukurima@stonline.sk
  mail: ou@kurima.eu
  internet: www.kurima.eu
  IČO: 00322245
  DIČ: 2020623209
  Bankové spojenie:
  SK11 5600 0000 0036 2111 3001

  Bulletin o našej obci v digitálnej podobe

  Buletín

  Fond

  Pečať rozvoja
  obcí a miest 2016

  Fond

  Za rok 2016 bola obec Kurima vyhodnotená ako obec s predpokladom stabilného rozvoja. Vyhodnoteným obciam a mestám je v hodnotiacom a informačnom systéme udelená PEČAŤ ROZVOJA OBCÍ A MIEST.

  Čítaj viac...

  Náš partner


  Moszczenica

  Družobné podujatia
  Základné informácie
  Okres: Bardejov
  Mikroregión: Stredná Topľa
  Prvá písomná zmienka: 1270
  Nadmorská výška: 207 n.m.
  Počet obyvateľov: 1124
  Výmera katastra: 1589 ha

  Zaujímavé odkazy
  http://www.saris.eu.sk/kurima/
  http://kurima.e-obce.sk/
  http://www.malovanemapy.sk/ horny_saris/
  http://uzemneplany.sk/

  Ďalšie odkazy

  Kliknite pre načítanie mapy
  Interaktívna maľovaná mapa Bardejov a okolie

  MAPA: © Vydavateľstvo CBS
  www.malovanemapy.sk