Left menu

 

Štatistika prístupov

  pocitadlo
Eures

 

Sociálna práca v obci

Logo

 

 

Počasie

Počasie Kurima - Svieti.com

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Vitajte na internetovej stránke obce Kurima

   
  Vážení spoluobčania, milí návštevníci, vítame Vás na internetovej stránke obce Kurima. Verím, že prehliadka jednotlivých sekcií tejto stránky Vám umožní dozvedieť sa o minulosti, súčasnosti a plánovanej budúcnosti našej obce. Zároveň chcem vysloviť prianie, aby táto stránka svojim obsahom poslúžila  všetkým, ktorí sa o dianie  v našej obci zaujímajú. Súčasne Vás žiadam o zhovievavosť, ak na nej nie vždy nájdete požadované informácie, pretože ju tvoríme  popri mnohých ďalších povinnostiach.
  S prianim všetkého dobrého Ján Bartoš - starosta obce.

   

  Veľka noc plagát 

   

  SAD
  zmena cestovného poriadku od 1.5.2017

  error loading icon CP č.1

   

  error loading iconCP č.2

   

   

   

  Veľka noc plagát 

   

  Materská škola Kurima, Nižná 11, 08612 Kurima

  ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY
  na školský rok 2017/2018

  Riaditeľka materskej školy Kurima oznamuje všetkým rodičom, že v zmysle § 3 ods. 2 vyhlášky č. 306/2008 Z. z o materskej škole prijíma žiadosti o prijatie detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy Kurima denne počas prevádzky materskej školy v čase:

  od: 02.05.2017

  do: 31.05.2017

  K žiadosti je potrebné priložiť potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára dieťaťa. U dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, je potrebné predložiť aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. 

  Do materskej školy prednostne prijímame:

  • deti ktoré dovŕšili piaty rok veku
  • deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou
  • deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou

  Mária Bednárová - riaditeľka materskej školy

   

  Hlasovanie

  Prosíme o hlas pre našu obec v súťaži o najkrajšiu obec Slovenska! Hlasovať možno opäť po jednej hodine. Najviac však jeden používateľ 24 krát cca. do konca októbra 2017. Môžeme pomôcť KURIMU viac spropagovať, každý hlas je zaradený do žrebovania o zaujímavé ceny. 

  Hlasovať môžete tu...

   

  Pozvánka

  K prerokovaniu zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0936 Horný tok Tople do národného zoznamu

  error loading iconCelá pozvánka

   

  error loading iconMapka Horný tok Tople

   

  error loading iconZoznam parciel SKUEV0936 Horný tok Tople podľa registra„C“

   

  error loading iconZoznam parciel SKUEV0936 Horný tok Tople podľa registra„E“

   

   

  Grand Prix Svetozára Stračinu

  Medzinárodnú súťaž folklórnych rozhlasových nahrávok organizuje RTVS ako bienále.

  Slovensko zastupovala pieseň z obce Kurima s názvom "V žeľanim hajičku"

  Archiv RTVS - 35 minúta. Klikni tu...

   

  Oznámenie

  Riaditeľ Základnej školy v Kurime oznamuje, že zápis detí do 1. ročníka s programom pre deti sa bude konať dňa 19. apríľla 2017 o 13.45 hod. v budove školskej jedálne ZŠ v Kurime.

  error loading iconCelý oznam tu...

   

  Marec mesiac knihy

  Marec mesiac knihyMarec mesiac knihy

  Marec mesiac knihyMarec mesiac knihy

   

  Ďalšie foto tu ...

   

  Fotografie z literárneho posedenia

  Beseda ku kniheBeseda ku kniheBeseda ku kniheBeseda ku knihe

  Fotogaleria....

   

  Marec mesiac knihy

   

  V Kurime jazdilo auto bez šoféra.Prišlo až z Detroitu.

  Marián Prusák rodák z našej obce pomáha vyvíjať bezpilotný systém pre osobné autá.

  Marian Prusak

  Čítajte viac: https://presov.korzar.sme.sk/c/20477503/v-kurime-jazdilo-auto-bez-sofera-prislo-az-z-detroitu.html#ixzz4aoTTwXWZ

   

  Karneval v Materskej škole

  Karneval

  Ďalšie fotky nájdete tu...

   

  Vzácne stretnutie nášho spoluobčana Milana Bednára so svätým otcom Františkom.

  V sobotu 4.februára sa vo Vatikáne stretol pápež František s 1100 účastníkmi Ekonomiky spoločenstva, ktorá prispieva k vykoreneniu chudoby.

  Medzi prítomnými zo 49 krajín bol aj Milan Bednár, poslanec obecného zastupiteľstva, dlhoročný podnikateľ a majiteľ firmy Jozef, zaoberajúci sa výrobou, predajom drevených hračiek, náboženských drevorezieb a bytových doplnkov. Je to človek, ktorý sa dlhé roky venuje deťom, mládeži a pomoci núdznym vo svojom okolí. Milan mal veľkú česť pri krátkom osobnom stretnutí pozdraviť pápeža Františka a odovzdať mu kríž, výrobok z vlastnej dielne.

  "Bolo to veľmi silné a dojímavé, niečo čo má povzbudilo do ďalšej mojej práce s ľuďmi a pre ľudí,“ ako povedal Milan.

  Milan Bednár

   

  25.ročník Fašiangového plesu v Kurime

  PlesPlesPlesPlesPlesPles

   

  Viac fotiek tu...

   

  Novoročné stretnutie v Moszczenici 

  Navšteva v Poľsku

   

  Viac fotiek tu...

   

  Výzva

  Zima je špecifickým obdobím  pre účastníkov  cestnej premávky. V tomto období sa venuje zvýšená pozornosť predovšetkým chodcom, ako najzraniteľnejším účastníkom cestnej premávky. V praxi sa stretávame s prípadmi, kedy chodci nepoznajú pravidlá cestnej premávky a nevedia správne prechádzať cez cestu.

  • Dážď, hmla a sneh znižujú viditeľnosť na prechodoch pre chodcov, na cestách, mokrá vozovka zvyšuje riziko vzniku dopravných kolízií a nehôd
  • „Vidieť a byť videný“ je dôležité pre chodcov, cyklistov a vodičov motorových vozidiel
  • Dbajte viac o svoju bezpečnosť a nezabúdajte na používanie reflexných prvkov
  • Každý z účastníkov cestnej premávky môže svojim zodpovedným prístupom predísť nešťastiu na cestách

  Cieľom všetkých aktivít v tomto zimnom období je predovšetkým preventívne pôsobiť a upovedomiť chodcov a vodičov motorových vozidiel o povinnostiach, ktoré im vyplývajú zo zákona o cestnej premávke, ako účastníkom cestnej premávky.

  Preto nezabúdaj, reflexný prvok Ti môže zachrániť život ! 

  Reflexný prvokReflexný prvok

   

   

   

   

   

   

   

  error loading iconPriestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky POKUTY

   

  error loading iconSprávne poplatky za zápis prvého a ďalšieho držiteľa vozidla

   

   

  Vianoce v Kurime

  Vianočna výzdobaVianočná výzdoba

  Viac fotiek tu...

   

  Nové cestovné poriadky pre obdobie 2016-2017 platné od 11.12.2016

  error loading icon

  Smer Bardejov - Poliakovce - Porúbka - Marhaň - Giraltovce

  error loading icon

  Smer Bardejov - Kožany - Giraltovce

   

  Obec Kurima 

  podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov  

  zverejňuje

  Zámer dlhodobo prenajať nehnuteľný majetok obce Kurima z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

  error loading icon Celý dokument tu ...

   

  Pridali sme nové videa z pamiatok Kurimy a z Dňa Kurimy.

  Môžete si ich pozrieť vo videozóne, alebo kliknutím na tento odkaz

  Klik tu...

   

   

   

     right panel

  Bulletin o našej obci v digitálnej podobe

  Buletín

  Fond

  Pečať rozvoja
  obcí a miest 2016

  Fond

  Za rok 2016 bola obec Kurima vyhodnotená ako obec s predpokladom stabilného rozvoja. Vyhodnoteným obciam a mestám je v hodnotiacom a informačnom systéme udelená PEČAŤ ROZVOJA OBCÍ A MIEST.

  Čítaj viac...

  Náš partner


  Moszczenica

  Družobné podujatia
  Základné informácie
  Okres: Bardejov
  Mikroregión: Stredná Topľa
  Prvá písomná zmienka: 1270
  Nadmorská výška: 207 n.m.
  Počet obyvateľov: 1124
  Výmera katastra: 1589 ha
  Kontakt
  Obecný úrad Kurima
  ul. Klepár 1
  086 12 Kurima
  mail: oukurima@stonline.sk
  internet: www.kurima.eu

  Zaujímavé odkazy
  http://www.saris.eu.sk/kurima/
  http://kurima.e-obce.sk/
  http://www.malovanemapy.sk/ horny_saris/
  http://uzemneplany.sk/

  Ďalšie odkazy

  Kliknite pre načítanie mapy
  Interaktívna maľovaná mapa Bardejov a okolie

  MAPA: © Vydavateľstvo CBS
  www.malovanemapy.sk