Left menu

 

Štatistika prístupov

    pocitadlo
Eures

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitajte na internetovej stránke obce Kurima

 
Vážení spoluobčania, milí návštevníci, vítame Vás na internetovej stránke obce Kurima. Verím, že prehliadka jednotlivých sekcií tejto stránky Vám umožní dozvedieť sa o minulosti, súčasnosti a plánovanej budúcnosti našej obce. Zároveň chcem vysloviť prianie, aby táto stránka svojim obsahom poslúžila  všetkým, ktorí sa o dianie  v našej obci zaujímajú. Súčasne Vás žiadam o zhovievavosť, ak na nej nie vždy nájdete požadované informácie, pretože ju tvoríme  popri mnohých ďalších povinnostiach.
S prianim všetkého dobrého Ján Bartoš - starosta obce.

 

Pridali sme nové videa z pamiatok Kurimy a z Dňa Kurimy.

Môžete si ich pozrieť vo videozóne, alebo kliknutím na tento odkaz

Klik tu...

 

 

Martin Murcko

- reprezentant SR do 17rokov

Skóroval proti San Marínu a v kľúčovom zápase proti Severnému Írsku zaznamenal hetrik, 

Vitaj doma

Celý článok.....

 

"Vitaj doma"

Foto z premiery divadlenej hry, spojená s prezentáciou knihy
"Za americkým snom" autor prof. Jozef Hvišč.

Vitaj doma

Viac fotiek tu...

 

Deň Kurimy 17.9.2016

Otvorenie piatého ročníku "Jurmaku na Varošu"

Vitaj doma

Viac fotiek tu...

 

Oznámenie
Verejné prerokovanie konceptu územného plánu Prešovského samosprávneho kraja

 

error loading icon

Celý oznam

 

 

Gemeske grune logo

Farmička

Internetová tržnica Farmička.sk

Záujemcovia o kvalitné domáce potraviny zo všetkých regiónov Slovenska ako aj ich výrobcovia môžu bezplatne využívať slúžby internetovej tržnice Farmička.sk. Práve pre malých gazdov, pestovateľov a domácich výrobcov je určený internetový portál www.farmicka.sk, kde môžu ľahko ponúknuť ich vlastné výrobky spotrebiteľom po celom Slovensku. Naopak spotrebiteľ získa možnosť prístupu k chutným a zdravým potravinám zo slovenských miest a obcií. Jeden zo zakladateľov Farmička.sk Jaroslav Hric hovorí: „Veľmi sa mi páči ako si napríklad Švajčiari alebo Rakúšania dokážu vážiť svoje produkty. Výrobky malých farmárov a ich rôzne špeciality nepovažujú za produkt nižšej kvality ako v obchode, ale práve naopak, sú zákazníkmi vyhľadávané, pretože sú nielen pekne zabalené, ale najmä chutné a často aj s informáciou ako produkt vznikol a akú má tradíciu. Prečo niečo také nefunguje na Slovensku?“ Farmička.sk je internetová tržnica venovaná inzercii všetkého čo s vidiekom a gazdovaním súvisí – predovšetkým ovocia, zeleniny, rôznych druhov jedla a nápojov a aj remeselných výrobkov, zvierat a služieb. Pridávanie ponúk je bezplatné, po vyplnení niekoľkých povinných polí sa ponuka automaticky zobrazí pod kategóriou, ktorú predajca zvolil. Záujemca o produkt či službu môže predajcu kontaktovať buď telefonicky alebo prostredníctvom jednoduchého formulára na stránke. Farmička.sk by nemala byť len o predaji, ale mala by byť aj ľuďoch a komunite, ktorá zdieľa podobné hodnoty. Na stránke tak nájdete aj pozvania na zaujímavé podujatia v regiónoch a články o gastronomických a regionálnych zaujímavostiach.  

 

 

Odovzdávanie hasičského autá v Kurime

„ Nehľadaj v dobrovoľnom hasičskom zbore ani zisk, ani slávu, ale len bratskú povinnosť pomôcť v nešťastí “....

error loading icon

Celý článok tu

Odovzdavanie hasičského auta

Hasičske autoHasičske auto

Športový víkend 2016 v Kurime

„Kto chce hýbať svetom, musí sa stať Kurimským valibukom.“ 

Dlhoročná tradícia športového víkendu v obci Kurima pokračovala aj v tomto roku. Organizátori: starosta obce Ján Bartoš a poslanci OZ naplánovali podujatie na 25. a 26. júna 2016. Súťaže prebiehali v areáli základnej školy a na miestnom futbalovom ihrisku, pričom už môžeme konštatovať, že sa vydarili po všetkých stránkach – aj napriek extrémnemu počasiu, ktoré panovalo počas týchto dní, bola pekná účasť nielen deti, ale aj dospelých. 

error loading icon

Celý článok tu

 

Športový vikend 2016Športovy vikend 2016

 

Rozhodnutie - Územný plán obce Kurima

error loading icon

Celý návrh tu...

7.6.2016 

Zoznam lekárov v Prešovskom kraji

Portál www.navstevalekara.sk obsahuje kontakty základne informacie na lekárov a kontakty na pohotovstne služby v okoli našej obci.

Logo

 

Konsolidovaná výročná správa Obce Kurima za rok 2015

error loading icon Čitaj viac tu...

                 27.5.2016

Záverečný účet Obce Kurima a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

error loading icon Čitaj viac tu...

                 20.5.2016

Deň Matiek

Deň Matiek Deň MatiekDeň Matiek

Viac fotiek tu...

 

Likvidácia osieho hniezda alebo sršňov

error loading icon Čitaj viac tu...

 

V pondelok 18. apríla 2016 sa v našej obci uskutočnilo nahrávanie Hudobno – slovnej relácie, zameranej na tradície ľudovej kultúry v obciach a regiónoch Slovenska, predovšetkým na autentickú ľudovú hudbu a zvyky. Veríme, že pútavé rozprávanie a spomienky našich občanov doplnené hudbou a spevom nášho súboru „Kurimjan“, prispeje k dobrému zviditeľneniu našej obce a poslucháčom Rádia Regina spríjemní chvíle pri jej počúvaní. „Nech každá duša pookreje a každého srdca kút, novou miazgou sa naplní“.

FS-Kurimjan nahravanie do radia

„Klenotnica ľudovej hudby bude odvysielaná  na stanici Rádia Regina v sobotu 30.apríla 2016 o 15:05. Za zaujímavé a príjemne strávené chvíle počas nahrávania ďakujeme hudobnému redaktorovi Slovenského rozhlasu Košice, Rádio Regina Mgr. Milanovi Rendošovi s jeho štábom.

Viac fotiek tu...

 

Slávnostné sprístupnenie vynovených priestorov časti telocvične 

V priebehu mesiaca Marec bola realizovaná rozsiahla rekonštrukcia sociálnych priestorov (toalety, sprchy, šatne), ako aj chodby, kabinetov a náraďovne. Okrem financií obce, ako zriaďovateľa ZŠ, bola na financovanie rekonštrukčných prác poskytnutá dotácia z Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v sume 15.000, 00 €. Prestrihnutím pásky za účasti starostu obce Jána Bartoša, Mgr. Vincenta Urdu - riaditeľa ZŠ, Róberta Vujčíka - zástupcu starostu obce, Vdp. Mgr. Daniela Mišenka, Stanislava Komanického – majiteľa dodávateľskej firmy, žiakov a učiteľov ZŠ, boli sprístupnené priľahlé priestory v objekte telocvične. Je to iba prvá etapa v plánovanom postupnom zrekonštruovaní celého objektu. Veríme, že vynovené priestory prispejú ku kvalite vyučovacieho procesu a všetci, ktorí ich budú využívať, či už počas školského vyučovania, ale aj vo voľnočasových aktivitách, sa budú cítiť príjemne a budú ich udržiavať, aby slúžili nielen nám, ale aj generáciám po nás. 

Oprava telocvičneOprava telocvičneOprava telocvične

Viac fotiek...

 

 

Upozornenie

Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o. ako prevádzkovateľ triedeného zberu odpadov Vám pri najbližšom zbere poskytne plastové vrecia žltej farby (do domácnosti jedno na plasty, druhé na obaly z kovov - plechovky od nápojov a potravín), preto Vás prosíme, aby ste na túto skutočnosť upozornili Vašich občanov.

Kovové obaly sa budú zbierať podľa platného kalendára vývozov 2016 od začiatku budúceho roka spolu so zberom plastov a skla. Podmienkou však je, aby plechovky od potravín (napr. ryby či paradajkový pretlak) boli očistené od zvyškov. Nádoby od plechoviek (predovšetkým od nápojov) budeme vyvážať podľa potreby pri ľubovoľnom termíne vývozu plastov (resp. plastov a skla), nakoľko je vysoko pravdepodobné, že väčšina občanov bude produkovať odpady tohto druhu individuálnym tempom (napr. starší ľudia nenaplnia vrece ani za obdobie kalendárneho roka).

Od 1. 7. 2016 budú vrecia na plasty a plechovky farebne odlíšené.

Ďakujem za spoluprácu.

S pozdravom PhDr. Matúš Štofko riaditeľ MsPS Giraltovce, s.r.o  

 

 right panel

Bulletin o našej obci v digitálnej podobe

Buletín

Fond

Pečať rozvoja
obcí a miest 2015

Fond

Za rok 2015 bola obec Kurima vyhodnotená ako obec s predpokladom stabilného rozvoja. Vyhodnoteným obciam a mestám je v hodnotiacom a informačnom systéme udelená PEČAŤ ROZVOJA OBCÍ A MIEST.

Čítaj viac...

Náš partner


Moszczenica

Družobné podujatia
Základné informácie
Okres: Bardejov
Mikroregión: Stredná Topľa
Prvá písomná zmienka: 1270
Nadmorská výška: 207 n.m.
Počet obyvateľov: 1124
Výmera katastra: 1589 ha
Kontakt
Obecný úrad Kurima
ul. Klepár 1
086 12 Kurima
mail: oukurima@stonline.sk
internet: www.kurima.eu

Zaujímavé odkazy
http://www.saris.eu.sk/kurima/
http://kurima.e-obce.sk/
http://www.malovanemapy.sk/ horny_saris/
http://uzemneplany.sk/

Ďalšie odkazy

Kliknite pre načítanie mapy
Interaktívna maľovaná mapa Bardejov a okolie

MAPA: © Vydavateľstvo CBS
www.malovanemapy.sk