Left menu

 

Štatistika prístupov

  pocitadlo
Eures

 

Sociálna práca v obci

Logo

 

 

Počasie

Počasie Kurima - Svieti.com

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Vitajte na internetovej stránke obce Kurima

   
  Vážení spoluobčania, milí návštevníci, vítame Vás na internetovej stránke obce Kurima. Verím, že prehliadka jednotlivých sekcií tejto stránky Vám umožní dozvedieť sa o minulosti, súčasnosti a plánovanej budúcnosti našej obce. Zároveň chcem vysloviť prianie, aby táto stránka svojim obsahom poslúžila  všetkým, ktorí sa o dianie  v našej obci zaujímajú. Súčasne Vás žiadam o zhovievavosť, ak na nej nie vždy nájdete požadované informácie, pretože ju tvoríme  popri mnohých ďalších povinnostiach.
  S prianim všetkého dobrého Ján Bartoš - starosta obce.

   

  POZOR ZMENA TERMÍNU

  Marec mesiac knihy

   

  Marec mesiac knihy

   

  V Kurime jazdilo auto bez šoféra.Prišlo až z Detroitu.

  Marián Prusák rodák z našej obce pomáha vyvíjať bezpilotný systém pre osobné autá.

  Marian Prusak

  Čítajte viac: https://presov.korzar.sme.sk/c/20477503/v-kurime-jazdilo-auto-bez-sofera-prislo-az-z-detroitu.html#ixzz4aoTTwXWZ

   

  Pozvánka

  Výbor pozemkového spoločenstva Združenia vlastníkov urbárskych pozemkov – pozemkové spoločenstvo Kurima, pozýva všetkých svojich členov na zasadnutie Zhromaždenia spoluvlastníkov spoločnej nehnuteľností, ktoré sa uskutoční 

  dňa 25.03.2017 o 15,00 hod. v sále Kultúrno-správnej budovy v Kurime
  Od 14,00 hod. bude prebiehať prezentácia členov, preto žiadam o dochvíľnosť, aby schôdza začala o 15,00 hod.  

  error loading iconProgram schôdze tu...

   

  error loading iconSplnomocnenie tu...

   

  Karneval v Materskej škole

  Karneval

  Ďalšie fotky nájdete tu...

   

  Vzácne stretnutie nášho spoluobčana Milana Bednára so svätým otcom Františkom.

  V sobotu 4.februára sa vo Vatikáne stretol pápež František s 1100 účastníkmi Ekonomiky spoločenstva, ktorá prispieva k vykoreneniu chudoby.

  Medzi prítomnými zo 49 krajín bol aj Milan Bednár, poslanec obecného zastupiteľstva, dlhoročný podnikateľ a majiteľ firmy Jozef, zaoberajúci sa výrobou, predajom drevených hračiek, náboženských drevorezieb a bytových doplnkov. Je to človek, ktorý sa dlhé roky venuje deťom, mládeži a pomoci núdznym vo svojom okolí. Milan mal veľkú česť pri krátkom osobnom stretnutí pozdraviť pápeža Františka a odovzdať mu kríž, výrobok z vlastnej dielne.

  "Bolo to veľmi silné a dojímavé, niečo čo má povzbudilo do ďalšej mojej práce s ľuďmi a pre ľudí,“ ako povedal Milan.

  Milan Bednár

   

  25.ročník Fašiangového plesu v Kurime

  PlesPlesPlesPlesPlesPles

   

  Viac fotiek tu...

   

  Novoročné stretnutie v Moszczenici 

  Navšteva v Poľsku

   

  Viac fotiek tu...

   

  Výzva

  Zima je špecifickým obdobím  pre účastníkov  cestnej premávky. V tomto období sa venuje zvýšená pozornosť predovšetkým chodcom, ako najzraniteľnejším účastníkom cestnej premávky. V praxi sa stretávame s prípadmi, kedy chodci nepoznajú pravidlá cestnej premávky a nevedia správne prechádzať cez cestu.

  • Dážď, hmla a sneh znižujú viditeľnosť na prechodoch pre chodcov, na cestách, mokrá vozovka zvyšuje riziko vzniku dopravných kolízií a nehôd
  • „Vidieť a byť videný“ je dôležité pre chodcov, cyklistov a vodičov motorových vozidiel
  • Dbajte viac o svoju bezpečnosť a nezabúdajte na používanie reflexných prvkov
  • Každý z účastníkov cestnej premávky môže svojim zodpovedným prístupom predísť nešťastiu na cestách

  Cieľom všetkých aktivít v tomto zimnom období je predovšetkým preventívne pôsobiť a upovedomiť chodcov a vodičov motorových vozidiel o povinnostiach, ktoré im vyplývajú zo zákona o cestnej premávke, ako účastníkom cestnej premávky.

  Preto nezabúdaj, reflexný prvok Ti môže zachrániť život ! 

  Reflexný prvokReflexný prvok

   

   

   

   

   

   

   

  error loading iconPriestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky POKUTY

   

  error loading iconSprávne poplatky za zápis prvého a ďalšieho držiteľa vozidla

   

   

  Vianoce v Kurime

  Vianočna výzdobaVianočná výzdoba

  Viac fotiek tu...

   

  Nové cestovné poriadky pre obdobie 2016-2017 platné od 11.12.2016

  error loading icon

  Smer Bardejov - Poliakovce - Porúbka - Marhaň - Giraltovce

  error loading icon

  Smer Bardejov - Kožany - Giraltovce

   

  Obec Kurima 

  podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov  

  zverejňuje

  Zámer dlhodobo prenajať nehnuteľný majetok obce Kurima z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

  error loading icon Celý dokument tu ...

   

  Pridali sme nové videa z pamiatok Kurimy a z Dňa Kurimy.

  Môžete si ich pozrieť vo videozóne, alebo kliknutím na tento odkaz

  Klik tu...

   

   

   

     right panel

  Bulletin o našej obci v digitálnej podobe

  Buletín

  Fond

  Pečať rozvoja
  obcí a miest 2016

  Fond

  Za rok 2016 bola obec Kurima vyhodnotená ako obec s predpokladom stabilného rozvoja. Vyhodnoteným obciam a mestám je v hodnotiacom a informačnom systéme udelená PEČAŤ ROZVOJA OBCÍ A MIEST.

  Čítaj viac...

  Náš partner


  Moszczenica

  Družobné podujatia
  Základné informácie
  Okres: Bardejov
  Mikroregión: Stredná Topľa
  Prvá písomná zmienka: 1270
  Nadmorská výška: 207 n.m.
  Počet obyvateľov: 1124
  Výmera katastra: 1589 ha
  Kontakt
  Obecný úrad Kurima
  ul. Klepár 1
  086 12 Kurima
  mail: oukurima@stonline.sk
  internet: www.kurima.eu

  Zaujímavé odkazy
  http://www.saris.eu.sk/kurima/
  http://kurima.e-obce.sk/
  http://www.malovanemapy.sk/ horny_saris/
  http://uzemneplany.sk/

  Ďalšie odkazy

  Kliknite pre načítanie mapy
  Interaktívna maľovaná mapa Bardejov a okolie

  MAPA: © Vydavateľstvo CBS
  www.malovanemapy.sk