Left menu

 

Štatistika prístupov

  pocitadlo
Eures

 

Sociálna práca v obci

Logo

 

 

Počasie

Počasie Kurima - Svieti.com

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Vitajte na internetovej stránke obce Kurima

   
  Vážení spoluobčania, milí návštevníci, vítame Vás na internetovej stránke obce Kurima. Verím, že prehliadka jednotlivých sekcií tejto stránky Vám umožní dozvedieť sa o minulosti, súčasnosti a plánovanej budúcnosti našej obce. Zároveň chcem vysloviť prianie, aby táto stránka svojim obsahom poslúžila  všetkým, ktorí sa o dianie  v našej obci zaujímajú. Súčasne Vás žiadam o zhovievavosť, ak na nej nie vždy nájdete požadované informácie, pretože ju tvoríme  popri mnohých ďalších povinnostiach.
  S prianim všetkého dobrého Ján Bartoš - starosta obce.

   

   

  Otvorenie Ekoparku - oddychovej zóny 15.9.2017 

  Otvorenie oddychovej zónyOtvorenie oddychovej zónyOtvorenie oddychovej zónyOtvorenie oddychovej zóny

  Viac fotiek tu...

  Kurimský jarmok 2017 - 16.9.2017

  Jarmok 2017Jarmok 2017Jarmok 2017Jarmok 2017

  Viac fotiek tu...

   

   

   

  Ocenenie Majster ľudovej umeleckej výroby si prevezme šesť výrobcov


  Pre tento rok titul získa aj Tomáš Mihók s Kurimy

  Tomáš Mihók

  Celý članok najdete tu...

   

  Obec Kurima zverejňuje

  v nadväznosti na § 9a ods. 8/e zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov oznámenie o zámere prevodu nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k.ú. Kurimy.

  error loading iconCelý zámer

   

  Obec Kurima
  Výzva na kosenie zaburinených pozemkov

  Obec Kurima dôrazne vyzýva občanov, majiteľov a správcov pozemkov na dôsledné dodržiavanie ustanovenia §3 ods. 1 písm. b/ zákonač. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy, ktoré ukladá vlastníkom, nájomcom a správcom poľnohospodárskej pôdy povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch. Priestupku na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy sa podľa §25 ods. 1 písm. b/ dopustí ten, kto spôsobil svojou nečinnosťou zaburinenie poľnohospodárskeho alebo nepoľno-hospodárskeho pozemku v blízkosti poľnohospodárskeho pozemku. 

  Vlastníci neudržiavaných a zaburinených pozemkov svojou nečinnosťou ohrozujú susedné pozemky. Občiansky zákonník v § 127 ukladá každému vlastníkovi veci alebo pozemku povinnosť zdržať sa všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv.
  Aby sa zabránilo nežiaducemu stavu, žiadame vlastníkov, správcov a užívateľov na dodržiavanie citovaného zákona a realizáciu opatrení proti šíreniu burín pravidelným kosením. Veľkým  rizikom zaburinenia je aj šírenie alergénov, často inváznych rastlín, ktoré mnohým občanom môžu spôsobovať vážne zdravotné problémy.
  Vlastníci, správcovia a užívatelia nehnuteľnosti v zmysle VZN obce Kurime č. 3/2013 o životnom prostredí a verejnom poriadku na území obce Kurima sú rovnako povinní: dvory, záhrady a pozemky v ich vlastníctve resp. prenájme trvalo udržiavať a upravovať (kosenie trávnikov, odstraňovanie buriny...) tak, aby neznečisťovali susedné pozemky, resp. verejné priestranstvo a vlastníkov alebo užívateľov priľahlých pozemkov neohrozovali a neznepríjemňovali ich okolie.
  Za nesplnenie zákonných povinnosti obec v spolupráci s príslušným pozemkovým úradom v rámci platnej legislatívy pristúpi k uloženiu pokuty.

  error loading icon Cela výzva...

   

  Kurimjan na vystupení v Mokroluhu, Dubinnom a na Bardejovskom jurmaku.

  Kurimjan

  V Mokroluhu

  Kurimjan

  V Dubinnom

  Kurimjan

  Na jurmaku v Bardejove

   

   

  Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

  mail: ou@kurima.eu 

   

   

  Rozhodnutie - Územný plán obce Dubinné

  error loading icon Celé rozhodnutie

   

   

  Verejná vyhláška-doručenie písomnosti

  Oznámenie o miestne uloženia písomností

  error loading icon Celá vyhláška

   

  10.8.2017

   

  Aj napriek extrémnym výkyvom počasia, úspešne prebehol športový víkend v sobotu 8. júla a v nedeľu 9. júla 2017 v športovom areáli ZŠ Kurima.

   

  Športový deňŠportový deňŠportový deňŠportový deň

  Ďalšie foto tu:

  Sobota..

  Nedeľa...

   

   

  Voľby do orgánov samosprávnych krajov

  Dátum a čas konania volieb
  Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú
  v sobotu 4. novembra 2017
  od 7:00 do 22:00 h.

  error loading icon Informácie pre voliča 

   

   

  CFT ACADEMYniliga v Kurime

  CFT (centrum futbalových talentov) Academy usporiadala 6.5.2017 v Kurime ďalší zo svojich turnajov – academyniligu pre deti vo veku od päť do jedenásť rokov. Na turnaji sa zučastníli detí z centier vo Vranove, Prešove, Bardejove, Kurime, Košiciach, Humennom, Giraltovciach, Raslaviciach, Dlhom Klčove, Sačurove, Hanušovciach, dievčenských družstiev z Vranova, Humenného, Bardejova a hostí z Korony Beskidu Tylicz /Poľsko/.  

  Väčšina účastníkov , rodičov, divákov sa zhodli, že to bol jeden z najvydarenejších turnajov, aké CFT zorganizovalo. Poďakovanie patrí aj organizátorom z CFT v Kurime, OFK 2010 Kurima, Obci Kurima a moderátorovi turnaja Mgr. Vladimírovi Kristiňákovi zo ZŠ v Kurime. 

   

  CFT- TurnajCFT - TurnajCFT - TurnajCFT - TurnajCFT - Turnaj

  Viac fotiek tu...

   

  SAD
  zmena cestovného poriadku od 1.5.2017

  error loading icon CP č.1

   

  error loading iconCP č.2

   

   

   

  Pridali sme nové videa z pamiatok Kurimy a z Dni Kurimy.

  Môžete si ich pozrieť vo videozóne, alebo kliknutím na tento odkaz

  Klik tu...

   

     right panel

  Pridali sme nové videa
  z pamiatok Kurimy
  a
  z Dni Kurimy.

  Môžete si ich pozrieť vo videozóne, alebo kliknutím na tento odkaz

  Klik tu...

  Kontakt
  Obecný úrad Kurima
  ul. Klepár 1
  086 12 Kurima
  mail: oukurima@stonline.sk
  mail: ou@kurima.eu
  internet: www.kurima.eu
  IČO: 00322245
  DIČ: 2020623209
  Bankové spojenie:
  SK11 5600 0000 0036 2111 3001

  Bulletin o našej obci v digitálnej podobe

  Buletín

  Fond

  Pečať rozvoja
  obcí a miest 2016

  Fond

  Za rok 2016 bola obec Kurima vyhodnotená ako obec s predpokladom stabilného rozvoja. Vyhodnoteným obciam a mestám je v hodnotiacom a informačnom systéme udelená PEČAŤ ROZVOJA OBCÍ A MIEST.

  Čítaj viac...

  Náš partner


  Moszczenica

  Družobné podujatia
  Základné informácie
  Okres: Bardejov
  Mikroregión: Stredná Topľa
  Prvá písomná zmienka: 1270
  Nadmorská výška: 207 n.m.
  Počet obyvateľov: 1124
  Výmera katastra: 1589 ha

  Zaujímavé odkazy
  http://www.saris.eu.sk/kurima/
  http://kurima.e-obce.sk/
  http://www.malovanemapy.sk/ horny_saris/
  http://uzemneplany.sk/

  Ďalšie odkazy

  Kliknite pre načítanie mapy
  Interaktívna maľovaná mapa Bardejov a okolie

  MAPA: © Vydavateľstvo CBS
  www.malovanemapy.sk