Left menu

 

Štatistika prístupov

  pocitadlo
Eures

 

Sociálna práca v obci

Logo

 

 

Počasie

Počasie Kurima - Svieti.com

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Vitajte na internetovej stránke obce Kurima

   
  Vážení spoluobčania, milí návštevníci, vítame Vás na internetovej stránke obce Kurima. Verím, že prehliadka jednotlivých sekcií tejto stránky Vám umožní dozvedieť sa o minulosti, súčasnosti a plánovanej budúcnosti našej obce. Zároveň chcem vysloviť prianie, aby táto stránka svojim obsahom poslúžila  všetkým, ktorí sa o dianie  v našej obci zaujímajú. Súčasne Vás žiadam o zhovievavosť, ak na nej nie vždy nájdete požadované informácie, pretože ju tvoríme  popri mnohých ďalších povinnostiach.
  S prianim všetkého dobrého Ján Bartoš - starosta obce.

   

  Voľby prezidenta Slovenskej republiky
  Informácia pre voliča

  Dátum a čas konania volieb
  Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú

  v sobotu 16.3.2019 od 7:00 do 22:00 hod.

  Ak sa prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať

  v sobotu 30.03.2019 od 7:00 do 22:00 hod.

  error loading iconCelý oznam.....

   

   

  Oznámenie o začiatku činnosti a nábor do športového biliardového klubu BK´14 Kurima

  error loading iconViac informácií tu...

   

   

  Plagaát divadlo

   

  Kurimský šachový kráľ

  Divadelné predstavenie

  Výsledky:

  1. Jozef Harčár
  2. Adam Repka
  3. Adam Hricek 

  Viac fotiek tu...

   

  Hasičský volejbalový turnaj

  Volejbalový turnaj

  Volejbalový turnaj Volejbalový turnaj.

  Viac fotiek tu..

   

  Kurimská zábava aneb ach, tie ženy.

  Divadelné predstavenie

  Viac fotiek tu...

   

  Africký mor ošípaných (AMO) u domácich ošípaných a diviakov.

   

  error loading icon

  AMO - chov ošipaných - prevencia

   

  error loading icon

  AMO - úloha poľovníkov

   

   

  Otvorenie výstavy

  Schôdza

  Schôdza

  Viac fotiek tu ... 

   

  Ustanovujúce zasadnutie

  Schôdza

  Viac fotiek tu ... 

   

  Stretnutie s dôchodcami spojené s požehnaním adventného venca.

  Stretnutie s dôchodcamiStretnutie s dôchodcamiStretnutie s dôchodcamiStretnutie s dôchodcami

  Viac fotiek tu...

   

  Zmena hodín pre verejnosť
  na Pošte Kurima s účinnosťou od 1.12.2018

  Hodiny pre verejnost' pred zmenou:

  Pondelok, utorok, stvrtok, piatok: 07:30-12:00, 12:30 -14:45 hod.

  Streda: 07:30- 10:30, 13:00-17:00 hod

  Sobota, nedel'a:. zatvorene

  Hodiny pre verejnost' po zmene od 01. 12. 2018:

  Pondelok, utorok, stvrtok, piatok: 07:30-12:00, 12:30-15:00 hod.

  Streda: 07:30-10:30, 13:00-17:00 hod.

  Sobota, nedel'a: zatvorene  

   

  Cestovné poriadky platné od 9.12.2018

   

  error loading icon

  Linka 701404

  úprava jazdnej doby u spoja č. 1,57,73,59,67,33,9,38,52,58,60,64,20,26, u spoja č. 69 zapracovať negatívnu značku "22"

  error loading icon

  Linka 701406

  úprava jazdnej doby u spoja č. 59,61,63,69,54,102,38,22,42,36,46

  error loading icon

  Linka 701407

  úprava jazdnej doby u spoja č. 49,41,29,64,14,16,12,58

  Časová úprava odchodu spoja č. 65 zo zastávky Marhaň,rázc.Koprivnica z 8.00 hod. na 7.55 hod. z dôvodu prestupu na MHD.

   

  ZŠ v Kurime vyhrala defibrilátor

  Nič v živote nemá väčšiu hodnotu ako ľudský život. Prísť však s dobrou myšlienkou oceniť školy a zároveň pomáhať zachraňovať životy pomocou automatického externého defibrilátora (AED) sa podarilo neziskovej organizácii Falck a nadácii Allianz s projektom Záchrana som ja.

  Druhý ročník súťaže bol úspešný aj pre našu ZŠ v Kurime. Žiaci 1.B a 2.A pod vedením triednych učiteliek Mgr. M. Tomkovej a Mgr. S. Poljakovej zaslali krásne publikácie s príbehmi, ktoré boli zamerané na prvú pomoc, záchranu života, prevenciu pred úrazmi a bezpečnosť na cestách. Z takmer 400 prác porota vybrala 50 ocenených a tešíme sa, že sme medzi najlepšími. 

  Slávnostné vyhodnotenie sa konalo 14.11.2018 za prítomnosti záchranárov, starostu obce J. Bartoša a riaditeľa školy Mgr. V. Urdu .Víťazné triedy dostali diplomy a škola získala AED, ktorý bude veľkou pomocou pri záchrane života pre celú obec Kurima. Žiaci prvého stupňa sa mohli tešiť aj zo zážitkového vyučovania. Záchranári si pre nich pripravili praktické ukážky prvej pomoci. Obrovským zážitkom bolaukážka simulovaného zásahu záchranárov a reálna sanitka, ktorú si mohli detailne pozrieť aj zvnútra. Peknou spomienkou na tento deň boli pre deti i fotografie s maskotom projektu. Pedagógovia si zas popoludní doplnili svoje vedomosti v kurze prvej pomoci. Vďaka všetkým organizátorom za peknú myšlienku. 

  Mgr. Marcela Tomková

  Škola - defibrilator

  Viac fotiek tu ... 

   

   

  Poďakovanie

  Vážení spoluobčania, ďakujem všetkým, ktorí prišli voliť, čím prejavili svoju ochotu a zodpovednosť podieľať sa na spravovaní našej obce, pretože najväčším delegátom moci je občan.

  Bez ohľadu nato, ktorým kandidátom ste dali svoj hlas, rešpektujem rozhodnutie každého zo zúčastnených voličov. Osobne chcem poďakovať za moju podporu, ktorú vnímam s veľkým rešpektom a pokorou.

  Je to pre mňa inšpirujúce a zaväzujúce do ďalšej práce spolu s poslancami, pracovníkmi obce a hlavne s každým z Vás a pre Vás Kurimčanov a pre našu Kurimu. 

  S úctou starosta obce Kurima Bartoš Ján.

  Výsledky volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce

   

  error loading icon

  Viac informácií najdete tu...

   

   

  Verejná vyhláška

  Realizácia optických sietí - Predlženie platnosti územného rozhodnutia

  error loading icon

  Celé rozhodnutie tu...

   

  Výzva

  Výzva k registrácii chovov ošípaných kde sa chová 1 a viac ošípaných

  error loading icon

  Celá výzva tu...

   

  Stopa a odkaz otca Jozefa Pastira
  článok v KN.

  Sto rokov od jeho narodenia

  Odchádzajúci rok 2018 je pre Kurimu– farnosť  obec na východe Slovenska -mimoriadny. Pripomína si 100 rokov od narodenia kňaza Jozefa Pastira a jeho požehnaných 34 rokov (1956-1990) ako farára. Viac ako desiatka kňazov, rehoľníc a zasvätených, rozídených po Európe, sa nás dnes hlási k jeho duchovnému vplyvu. V Kurime jestvuje vzácna spolupráca farnosti, obce, školy i škôlky. Terajší i predchádzajúci starosta a aj duchovní otcovia nehovoria o ideálnom spoločenstve, ale je pravdou, že spolužitie občanov, včítane Rómov, je bez väčších konfliktov a sporov. Preto sa samovoľne sa zrodil podnet hlbšie skúmať jeho život, prácu a posolstvo a vhodnou sa ukázala príležitosť „storočnica“ od narodenia.

  SympoziumSympozium starosta

  Obec a farnosť Kurima spolu s Teologickou fakultou Košice pripravili na deň patróna farnosti sv. Michala 29.9. odborné sympózium. Jeho účelom bolo čo najkomplexnejšie zhrnúť osobnosť kňaza J. Pastira, a zhromaždiť svedectvá, spomienky i fotodokumentáciu do uceleného Zborníka. Ten vyšiel v deň konferencie s úvodom samotného otca arcibiskupa – metropolitu Mons. Bobera a s jeho želaním: „Nech je tento zborník s informáciami o horlivom Božom služobníkovi povzbudením pre všetkých, ale zvlášť pre mladých kňazov.“

   

  Sympozium - kňazSympozium Fides Sympozium Kurimjan

  error loading iconCelý článok tu...

   

  Obálka knihy

   

  Jurmak 2018

  Jurmak 2018 Jurmak 2018 Jurmak 2018

  Viac fotiek tu...

   

  Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov

  error loading iconOznámenie o orálnej vakcinácii líšok proti besnote - jesenná kampaň

   

   

  Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016-2020

  error loading iconCelý dokument

   

   

  Policajný zbor SR upozorňuje

  Seniori pozor!

  Nestaňte sa obeťami podvodníkov a zlodejov

  Policajný zbor opakovane upozorňuje občanov, najmä seniorov, aby neposielali peniaze osobám, ktoré nepoznajú. Môže isť o podvodníkov a zlodejov. 

  error loading iconCelé upozornenie

   

   

  Pošta Kurima - oznámanie trvalej zmeny hodín pre verejnosť

  Dovoľujeme si Vám oznámiť, že s účinnosťou od 01.09.2018 bude na Pošte Kurima realizovaná zmena hodín pre verejnosť

  Hodiny pre verejnosť pred zmenou:

  Pondelok, utorok, štvrtok piatok: 07:30-12:00, 12:30-15:00 hod.
  Streda: 07:30-10:30, 13:00-17:00hod.
  Sobota, Nedeľa: ZATVORENÉ

  Hodiny pre verejnosť po zmene od 01.09.2018

  Pondelok, utorok, štvrtok, piatok: 07:30-12:00, 12:30-14:45 hod.
  Streda: 07:30-10:30, 13:00-17:00 hod.
  Sobota, Nedeľa: ZATVORENÉ

   

   

  Návrh VZN č. 2/2018 Obce Kurima o príspevkoch v školských zariadeniach

  error loading iconCelý návrh

  Zverejnené 10.8.2018 

   

  OZNAM

  Upriamujeme Vašu pozornosť na odvysielanú reláciu v rádiu Lumen, témou ktorej bolo pôsobenie nebohého vdp. Jozefa Pastira v Kurimskej farnosti. 

  Link na odvysielanú reláciu tu...

   

  Takto sme športovali cez víkend.  

  Sobota

  Športový víkendŠportový víkendŠportový víkendŠportový víkend

  Nedeľa

  Športový víkendŠportový víkendŠportový víkendŠportový víkend

  Viac fotiek vo fotogalerii...

   

  Úspech našich futbalistov.

  Futbalove mužstvo

  V nedeľu 17.6.2018 sa futbalisti OFK 2010 Kurima postarali o veľký úspech, keď v kategórii dospelí vybojovali majstrovský titul v okresnej VI.lige . Stalo sa tak po tretíkrát v histórii kurimského futbalu a po sezónach 1966/67 a 1970/71 si vybojovali postup do regionálnej krajskej súťaže V.ligy. Úspech podčiarkli aj starší dorastenci U19, ktorí skončili v 3.lige VsFZ na treťom mieste.

   

  Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Bardejove

  V Y H L A S U J E
  ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU  

  na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku)

  v územnom obvode okresu Bardejov
  od 15.06.2018 od 17,00 hod.  do odvolania.

   

  error loading iconCelé vyhlásenie

   

   

  Návrh záverečného účtu

  error loading iconCelý návrh

  Zverejnené 15.6.2018 

   

  Verejná vyhláška oznámenie o začatí stavebného - vodoprávneho konania

  error loading iconVerejná vyhláška

   

   

  Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

  Ako správne využivať SMS na tiesňové volanie 112
  v prípade núdze.

  112 volanie

  Zasielanie SMS na číslo 112 je určené hlavne pre sluchovo postihnuté obyvateľstvo. 

  error loading iconInformačný leták ...

   

   

  Obec Kurima

  podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov 

  z v e r e j ň u j e  

  Zámer dlhodobo prenajať nehnuteľný majetok obce Kurima z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

  Pozemok v katastrálnom území obce Kurima: Prenájom časti pozemku z parcely CKN 337/4 na LV 778. Presná výmera bude určená po vypracovaní geometrického plánu na základe projektovej dokumentácie.
  Doba prenájmu je na 50 rokov za nájomné vo výške 1 200 € ročne.

  Dôvod prípadu hodného osobitného zreteľa podľa obecného zastupiteľstva je zohľadnenie verejného záujmu v oblasti vytvárania podmienok poskytovania sociálnych služieb a s tým spojený zámer výstavby zariadenia sociálnych služieb komunitného charakteru.

  O prenájme nehnuteľností bude obecné zastupiteľstvo v Kurime rokovať na svojom najbližšom zasadnutí.

  Bližšie informácie na Obecnom úrade Kurima
  Tel. 054/7391131

  V Kurime 22.5.2018

   

  Najstaršia občanka

  Starosta obce Ján Bartoš, spolu so svojim zástupcom Róbertom Vujčíkom, navštívili najstaršiu občianku obce Kurima pani Helenu Lastivkovú, ktorá sa v týchto dňoch dožila vzácnych 102 – rokov. Srdečne ju pozdravili, zablahoželali jej a poďakovali za celoživotnú prácu a popriali jej spokojnú starobu.  

  102 ročná babka Lastivková 102 ročná babka Lastivková102 ročná babka Lastivková102 ročná babka Lastivková

  Po kliknuti na fotku sa zväčši.

   

  Deň Matiek

  Den Matiek

  Viac fotiek tu...

   

  Zmena SAD

  Cestovný poriadok platný 1.5.2018

  error loading iconLinka 701404 Bardejov-Kožany-Giraltovce

   

   

  Obec Kurima
  Zastúpená starostom obce Jánom Bartošom
  zverejňuje

  Oznámenie o zámere predaja majetku obce priamym predajom.

  error loading iconCelé znenie

   

   

  Oznámenie
  o zápise dieťaťa do povinnej školskej dochádzky.

  error loading iconCelé znenie

   

   

  Pridali sme nové videa z pamiatok Kurimy a z Dni Kurimy.

  Môžete si ich pozrieť vo videozóne, alebo kliknutím na tento odkaz

  Klik tu...

   

   

  Futbalová akadémia – CFT Academy Kurima
  mala svoj Family day.

  V piatok 29.12.2017 sa v telocvični ZŠ v Kurime stretli rodičia a deti futbalovej akadémie na spoločnom dni plnom hier a futbalu – family day. Deti predviedli prítomným ukážky z toho, čo sa za necelý rok v tréningoch naučili, potom si zahrali prehadzovanú a futbal proti rodičom a medzi sebou.

  CFK academy

  Aj rodičia si vyskúšali cvičenia z tréningov detí. Nasledovali zápasy mamky – ockovia a všetci spolu si tak užili kopec zábavy. V neutíchajúcej bojovnosti ani kopance neboleli, lebo každý končil úsmevom a objatím, či pohladkaním. Rodičia pripravili aj bohaté občerstvenie, aby si športovci doplnili vydané kalórie a energiu. Výborný guľáš pripravil dedo Murcko. Športovcov navštívil a prihovoril sa im aj starosta obce Kurima Ján Bartoš.

  CFT academy

  Záver roka tak aj naši najmenší futbalisti s rodičmi ukončili športom a zábavou so snahou o naplnenie hesla CFT - Radosť z futbalu už od malička.

  CFT academy

  Informácie o tejto akadémii nájdete aj na stránke www.cftacademy.sk, alebo facebooku.

   

  Starší dorast U19 OFK 2010 Kurima druhý na halovom turnaji OBFZ ! 

  Naši futbaloví starší dorastenci - U19 skončili na turnaji ObFZ v Bardejove na 2.mieste. Skupinu po výsledkoch : OFK- Hažlín 2:0, OFK - Osikov 3:0, OFK - Malcov 4:1 a OFK - Lopúchov 7:0 suverénne vyhrali,keď vyhrali všetky zápasy so skóre 16:1. V semifinále po remíze 0:0 so Šibou postúpili 3:2 na pokutové kopy. Vo finále sme po remíze 1:1 s Gerlachovom prehrali na pokutové kopy 1:2 a skončili na 2.mieste. Tento úspech venujeme Martinovi Murckovi. Maťo sme s Tebou a prajeme skoré uzdravenie !

  Tento úspešný výsledok vybojovali : Pavol Minčák, Marián Valkučák (1 gól), Ján Hajduk (1g), Martin Paľa (2g), Kristián Sokol (1g), Tomáš Minčák (1g),Jakub Hudaček (3g), Dávid Tuch (1g), Erik Balušinský (4g), Jozef Kraus (2g), Kristián Hegeduš (1g) 

  Turnja BardejovTurnja CFT Academy Polsko

  Kliknutim na foto sa fotka zväčší.

   

  Medzinárodný úspech našej futbalovej akadémie. 

  V nedeľu 11.2.2018 sa naša futbalová akadémia CFT OFK 2010 Kurima v kategórii U10 zúčastnila na medzinárodnom futbalovom turnaji v Poľskom mestečku Biecz a v konkurencii 8.družstiev skončila na peknom 3.mieste. O tento úspech sa zaslúžili hráči: Samuel Kočiščák, Lukáš Martiček, Sebastián Murcko, Filip Uhrin, Markus Čorba, Matej Čorba, Ján Paľa, Natália Paľová, Nicol Knapová, Sebastián Čižmár, Eduard Petruš. Je to prvý takýto medzinárodný úspech v tejto kategórii v krátkej histórii CFT Akadémie Kurima. 

  Turnja CFT Academy PolskoTurnja CFT Academy PolskoTurnja CFT Academy PolskoTurnja CFT Academy Polsko

  Kliknutim na foto sa fotka zväčší.

   

  right panel

  Pridali sme nové videa
  z pamiatok Kurimy
  a
  z Dni Kurimy.

  Môžete si ich pozrieť vo videozóne, alebo kliknutím na tento odkaz

  Klik tu...

  Kontakt
  Obecný úrad Kurima
  ul. Klepár 1
  086 12 Kurima
  mail: oukurima@stonline.sk
  mail: ou@kurima.eu
  internet: www.kurima.eu
  IČO: 00322245
  DIČ: 2020623209
  Bankové spojenie:
  SK11 5600 0000 0036 2111 3001

  Bulletin o našej obci v digitálnej podobe

  Buletín

  Fond

  Pečať rozvoja
  obcí a miest 2016

  Fond

  Za rok 2016 bola obec Kurima vyhodnotená ako obec s predpokladom stabilného rozvoja. Vyhodnoteným obciam a mestám je v hodnotiacom a informačnom systéme udelená PEČAŤ ROZVOJA OBCÍ A MIEST.

  Čítaj viac...

  Náš partner


  Moszczenica

  Družobné podujatia
  Základné informácie
  Okres: Bardejov
  Mikroregión: Stredná Topľa
  Prvá písomná zmienka: 1270
  Nadmorská výška: 207 n.m.
  Počet obyvateľov: 1124
  Výmera katastra: 1589 ha

  Zaujímavé odkazy
  http://www.saris.eu.sk/kurima/
  http://kurima.e-obce.sk/
  http://www.malovanemapy.sk/ horny_saris/
  http://uzemneplany.sk/

  Ďalšie odkazy

  Kliknite pre načítanie mapy
  Interaktívna maľovaná mapa Bardejov a okolie

  MAPA: © Vydavateľstvo CBS
  www.malovanemapy.sk