Left menu

Eures

 

Štatistika prístupov

  pocitadlo
Eures

 

Sociálna práca v obci

Logo

 

 

Počasie

Počasie Kurima - Svieti.com

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Vitajte na internetovej stránke obce Kurima

   
  Vážení spoluobčania, milí návštevníci, vítame Vás na internetovej stránke obce Kurima. Verím, že prehliadka jednotlivých sekcií tejto stránky Vám umožní dozvedieť sa o minulosti, súčasnosti a plánovanej budúcnosti našej obce. Zároveň chcem vysloviť prianie, aby táto stránka svojim obsahom poslúžila  všetkým, ktorí sa o dianie  v našej obci zaujímajú. Súčasne Vás žiadam o zhovievavosť, ak na nej nie vždy nájdete požadované informácie, pretože ju tvoríme  popri mnohých ďalších povinnostiach.
  S prianim všetkého dobrého Ján Bartoš - starosta obce.

   

  Oznam!
  Aktuálna situácia v dodávke pitnej vody
  na SKV Kurima - Dubinné

  Z dôvodu zníženej výdatnosti vodných zdrojov ako aj z dôvodu nutnosti prevádzky úpravne vody Kurima VVS, a.s., závod Bardejov pristúpil k čiastočnej regulácii dodávky pitnej vody

  Voda bude dodavaná v zavislosti od výdatnosti vodného zdroja od 06:00 hod. do 18:00 hod.

  Čas 18:00 hod. je orientačný, v prípade potreby bude zmenený, táto situácia si bude vyžadovať zvýšenú kontrolu prevádzky, t.j. zvvýšenú prítomnosť a činnosť našich pracovníkov na miestnom vodovode.

  O každej ďalšej zmene budú neodkladne informovaní starostovia obcí.

  Vzhľadom na túto mimoriadnu situáciu žiadame obyvateľov o pochopenie.

  error loading iconCelý dokument tu...

   

  Zvozový kalendár 2020

  Zmena!
  Všetky plasty spolu do jedného žltého vreca. Ostatné zložky nezmenené podľa rozpisu!

  Z dôvodu prebiehajúcej zmeny organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV), ktorá podľa zákona o odpadoch zabezpečuje vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov je zvozový kalendár, podľa ktorého nám zber realizuje Mestský podnik služieb Giraltovce iba na prvý štvrťrok t.j. január – marec 2020.
  O prípadných zmenách v systéme triedeného zberu Vás budeme informovať.

  Rozpis vývozu odpadu tu...

   

  Plagát vystava

   

  Zverejnenie strategického dokumentu

  Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja. 

  Obec, podľa § 11 ods.1 zákona č.24/2006 Z.z. ako dotknutá obec zverejňuje na stránke obce odkaz na strategický dokument

  ,, Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja.“

  Do strategického dokumentu môžete nahliadnuť aj na Obecnom úrade a to v pracovných dňoch pondelok až piatok,  riadnom pracovnom čase, kde si môže z neho robiť odpisy, výpisy a na vlastné náklady zhotoviť kópie.

  Správa bude verejnosti prístupná 21 dní.
  Od. 23.01.2020 do 13.02.2020.

  Verejnosť môže podľa § 12 ods. 2 doručiť písomné stanovisko Okresnému úradu Prešov najneskôr do 21. dní odo dňa zverejnenie informácie o správe o hodnotení strategického dokumentu.

  Konzultácie podľa § 63 zákona je možné uskutočniť v pracovných dňoch na Okresnom úrade Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, v čase od 8,00 hod do 12,00 hod. termín konzultácie je potrebné dohodnúť vopred telefonicky na čísle:
  051/7082219
  alebo e-mailom : alena.sekerakova@minv.sk  

  Link na dokument tu... 

   

  Kultúrno-športové akcie počas vianočných sviatkoch a Nového roka v obci Kurima

  Akademia MŠAkademia ZŠDivadlo

  Kurimskí ochotníci v Korzári....

  Volejbal

  Výstava

  "Záľuba v umení - umenie v záľube",

  Výstava

  je sprístupnená do 31. janára 2020 v priestoroch kultúrno - správnej budovy v Kurime, na poschodí pri sobášnej miestnosti.

  Viac fotiek najdete vo fotogalerií ...

   

  Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky


  V súvislosti s konaním volieb do Národnej rady SR v roku 2020 dňa 29.02.2020,

  obec Kurima zverejňuje:

  e-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu 

  repkova@kurima.eu

  e-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie je

  repkova@kurima.eu

   

  Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou

  repkova@kurima.eu

   

  Viac informácii nájdete tu...

  Informácie pre voliča 

  Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 29. 2. 2020 od 7:00 do 22:00 h.

  error loading iconViac informaácii nejdete tu... 

   

   

  Obec Kurima

  bola úspešná a na základe žiadosti o poskytnutí dotácie z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja na rok 2019

  Podpis zmluvy

  Program 1:
  Podpora infraštruktúry cestovného ruchu a obnovy kultúrnych pamiatok v PSK,
  Poskytnutá dotácia vo výške 92 850,00€ na projekt s názvom:
  "Rekonštrukcia kaštieľa v obci Kurima."


  Celkový rozpočet na tento projekt je 210 000,00 €

  Starosta obce Ján Bartoš a predseda PSK Milan Majerský pri slávnostnom podpise zmluvy dňa 12.12.2019 na pôde PSK.

  Podpis zmluvyPodpis zmluvyPodpis zmluvyPodpis zmluvy

   

  Zbierka pre Prešov

  Ak môžete a chcete prispejte finančným darom pre ľudi z Prešova a ich neľahkej situácii, môžete poslať finančné prostriedky priamo na oficiálne číslo učtu:
  SK 90 7500 0000 0040 0859 1229
  Variabilný symbol: 6122019

  Všetkym darcom vopred ĎAKUJEME.

  Mestská volejbalová liga Giraltovce za účasti Kurimy

  Volejbalove mužstvo

  Horný rad zľava:
  Marek Koreň, Pavol Minčák, Ján Zamborský, Tomáš Minčák, Jozef Humeník

  Dolný rad zľava:
  Natália Vujčíková, Daniela Minčáková, Kristína Zamborská, Katarína Imrichová

  Výsledky a ďalšie informácie tu... 

   

  Hlásenie v rozhlase rovno do Vášho mobilu

  Vážení spoluobčania

  obec Kurima zverejňuje informáciu o možnosti zapojiť sa do informačného systému v našej obci. Občania, ktorí sa zapoja do projektu „Florián“, budú dostávať dôležité informácie formou sms správ. Formou sms budú zasielané dôležité informácie ako napríklad: poruchy, havárie, odstávky sieti ( napríklad elektrina, voda, plyn), predajné akcie, kultúrno - športové podujatia, zber odpadu, zasadnutie zastupiteľstva a podobne. 

  V prípade, že máte záujem o túto službu, ktorú technický a finančne zabezpečuje obec, je potrebné vyplniť formulár, ktorý nájdete na našej internetovej stránke www.kurima.eu prípadne môžete prísť osobne na obecný úrad a vyplniť tlačivo, ktorý Vám bude poskytnutý na Vaše požiadanie. Ak má občan viacej telefónnych čísiel, prosíme uviesť na jednu osobu iba jeden telefónny kontakt. V zmysle zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov je potrebné, aby , aby fyzická osoba udelila prevádzkovateľovi systému, v tomto prípade obcí Kurima, súhlas s poskytnutím svojich údajov na účel uvedený vo formulári. 

  Je potrebné, aby formulár s predpísaným textom bol vyplnený úplne a podpísaný občanom. V opačnom prípade nebude formulár zaradený do systému kontaktov na rozosielanie sms správ.

  Ikona dotaznikLink na formulár tu...

   

  Slávnostné adventné posedenie dôchodcov so starostom obce a poslancami obecného zastupiteľstva dňa 1. decembra 2019.

  Posvetenie venca

  Žiadna jeseň nie je konečnou zastávkou a po zime k nám znova zavíta jar, teplo v podobe svetla, ktoré akoby chcelo vojsť do všetkých našich domovov a zapáliť v nich svetlo lásky a rozžiariť celý svet. V tomto adventnom čase sa snažíme odovzdať dar lásky, dar srdca týmto našim starším spoluobčanom, ktorým sme poďakovali za všetko čo nám dali, čo nám denne dávajú a čo pre nás robia alebo v minulosti urobili. Dôchodcovia medzi sebou srdečne privítali správcu farnosti Kurima Mareka Metiľa a popoludnie spestril hrejivým hudobným vystúpením FS Kurimjan.  

  Viac fotiek tu...

   

  Pridali sme nové videa z pamiatok Kurimy a z Dni Kurimy.

  Môžete si ich pozrieť vo videozóne, alebo kliknutím na tento odkaz

  Klik tu...

   

   

  right panel

  Hlásenie obecného rozhlasu

  Link na registračný formulár zasielanie sms tu...
  Ikona dotaznik

  Rozhlas

  Hlásenie obecného rozhlasu si môžete vypočuť po kliknuti na ikonu

  Pridali sme nové videa
  z pamiatok Kurimy
  a
  z Dni Kurimy.

  Môžete si ich pozrieť vo videozóne, alebo kliknutím na tento odkaz

  Klik tu...

  Kontakt
  Obecný úrad Kurima
  ul. Klepár 1
  086 12 Kurima
  mail: oukurima@stonline.sk
  mail: ou@kurima.eu
  internet: www.kurima.eu
  IČO: 00322245
  DIČ: 2020623209
  Bankové spojenie:
  SK11 5600 0000 0036 2111 3001

  Bulletin o našej obci v digitálnej podobe

  Buletín

  Fond

  Pečať rozvoja
  obcí a miest 2016

  Fond

  Čítaj viac...

  Náš partner


  Moszczenica

  Družobné podujatia
  Základné informácie
  Okres: Bardejov
  Mikroregión: Stredná Topľa
  Prvá písomná zmienka: 1270
  Nadmorská výška: 207 n.m.
  Počet obyvateľov: 1124
  Výmera katastra: 1589 ha

  Zaujímavé odkazy
  http://www.saris.eu.sk/kurima/
  http://kurima.e-obce.sk/
  http://www.malovanemapy.sk/ horny_saris/
  http://uzemneplany.sk/

  Ďalšie odkazy

  Kliknite pre načítanie mapy
  Interaktívna maľovaná mapa Bardejov a okolie

  MAPA: © Vydavateľstvo CBS
  www.malovanemapy.sk